Monthly Archives

november 2017

Drop prestigeprojekterne og få hånd om kernevelfærden

By | Læserbrev | No Comments

Magnus Denlov (I), kandidat til KV17 for Liberal Alliance

Dryland, varmtvandsbassiner og kulturhuse! Ifølge byrådspolitikerne er der ikke noget, som Allerød ikke har råd til!

Og det ville selvfølgelig også være fantastisk, hvis der var et pengetræ, hvor vi kunne hente penge til alle de fantastiske ting, som politikerne gerne vil bruge penge på.

Men sådan er virkeligheden bare ikke.

Virkeligheden er, at de nuværende politikere hellere ser, at vi skal være en grøn kulturby med drylands og varmtvandsbassiner, fremfor at tage os af vores fremtidige generation, samt den ældre generation.

Jeg mener personligt ikke, at vi kan være det bekendt overfor de mennesker, som i årtier har betalt deres skat, fordi de så har kunnet være sikre på at få en god fremtid for deres børn, og en god alderdom for deres forældre.

I stedet vil nogle politikere hellere have prestigeprojekter til gavn for ingen.

Det synes jeg godt nok er uværdigt.

Vi har råd til at bruge 6.061.000. kr. på at anlægge et dryland, til gavn for en minimal del af befolkningen, og vi har selvfølgelig også lige 10.101.000. kr. til en tennishal.

Alle disse ting, som private udbydere ville kunne klare, vil kommunen hellere selv finansiere.

Det er et kæmpe problem, at der sidder politikere i byrådet, der ser dette som kernevelfærd.

I stedet bør pengene bruges på at forbedre vores skoler, på flere muligheder for unge og på flere frie valg til de ældre.

Er du enig? Så stem på Liberal Alliance til kommunalvalget d. 21. november og stem personligt på Magnus Denlov.

Mere engagement mellem politikere og de unge!

By | Læserbrev | No Comments

Magnus Denlov (I), Kandidat til KV17 for Liberal Alliance

Der bliver tit talt om, at de unge skal engageres mere i politik, og i særdeleshed lokalpolitik.

Det er der vidst ikke nogen, der er uenige i.

Problematikken her er bare, at der ikke bliver gjort nok for at engagere de unge, medmindre det er en gang hvert fjerde år og et par vælgermøder, som få unge alligevel deltager i.

Der er brug for nogle reelle forslag på bordet, så det vil jeg starte på her:

Lad os give de unge i gymnasiet en chance for at følge en lokalpolitiker for en dag.

Hvis vi så gerne vil have, at de unge skal blive interesseret i lokalpolitik, og hvis vi gerne vil sørge for, at der stadig er unge, der vil stille op om 4, 8, 12 eller 16 år fra nu, så er det vigtigt at vise dem, hvad det egentlig er, man laver som byrådsmedlem.

En god måde at gøre dette på, kunne være at byrådspolitikerne stiller sig til rådighed 1 dag om året, så én elev fra Allerød Gymnasium kunne følge politikeren gennem en enkelt dag, og se hvordan der arbejdes, og hvilke specifikke emner der arbejdes med i lokalpolitik.

Jeg tror virkelig på, at dette kunne skabe meget mere interesserede unge mennesker, og jeg håber på, at noget som dette ville kunne motivere mange flere unge til at deltage mere hands-on i lokalpolitik, både nu og i fremtiden.

Ønsker du også at vi skal engagere de unge i lokalpolitik? Så husk at stemme på Liberal Alliance d. 21. november og husk at stemme personligt på Magnus Denlov.

Mere fokus på de unge

By | Læserbrev | No Comments

Magnus Denlov (I), kandidat for Liberal Alliance til KV17

Færre og færre unge går ned i stemmeboksen når der er valg, hvilket jeg mener er et kæmpemæssigt demokratisk problem, da vi bliver flere og flere unge.

Ifølge en undersøgelse fra KL (læs: Kommunernes Landsforening) synes de unge ikke at det er “Hot” at stemme, og det er især, fordi de ikke føler sig repræsenteret af de politikere, der oftest sidder i de lokale byråd.

Kun 42 % af de 17-24 årige, er helt sikre på, at de kommer til stemmeurnen, når der er kommunalvalg d. 21. november.

En af de helt store udfordringer er, at politikerne ikke møder de unge vælgere ansigt til ansigt, medmindre det er til en valgdebat hver fjerde år. Personligt har jeg selv imødegået denne problemstilling ved, eksempelvis at have stillet mig til rådighed for en førstegangsvælger her i Allerød, som var interesseret i at lære mere om mig og min politik.

Den store distance mellem førstegangsvælgerne og politikerne, er noget vi politikere inklusiv mig selv og kandidater bør arbejde benhårdt på at få gjort noget ved. Det er således vigtigt, at vi kommer til de unge med aktuelle problemstillinger og får deres feedback, så de virkelig kan se og høre, at vi forstår dem og gerne vil tage deres bekymringer alvorligt.

Derfor vil jeg som ung, arbejde for at være de unges stemme i byrådet, fordi de unge fortjener en stemme, og de fortjener at blive hørt på lige fod med alle andre.

Hvis vi som politikere eller kommende byrådsmedlemmer ikke tager denne opgave dybt seriøst, risikerer vi at tabe en hel generation på gulvet, og så bliver det simpelthen umuligt at give de unge blod på tanden i forhold til kommunale problemstillinger, og kommunalpolitik helt generelt.

Derfor kan jeg også anbefale alle førstegangsvælgere, unge såvel som gamle generelt at I kommer d. 15. november kl 19.00 på Kirkehavegaard, hvor der vil være en debat, hvor jeg i hvert fald vil stille mig selv til rådighed omkring alle de spørgsmål der er relevante for jer, visioner og bekymringer, som i brænder inde med op til valget d. 21. november.

Og som Indenrigsministeriet siger; “Tænk dig om, før du IKKE stemmer.”

Vi skal sikre de ældre frisk og sund mad

By | Læserbrev, Politik | No Comments

Magnus Denlov, byrådskandidat, Liberal Alliance Allerød

I et indlæg  30. oktober beskriver Hans Barth, at det er for galt, at der ingen køkkener er på  Allerøds plejehjem.

Det kan vi i Liberal Alliance Allerød kun være helt enige i. Vi mener nemlig også, at de ældre bør tilbydes hjemmelavet mad, ikke kun et par gange om ugen, men hver eneste dag – 365 dage om året.

Selvfølgelig bør de ældre ikke tvinges til at være med til at lave maden, eller til at spise den.

Det er helt op til den enkelte borger, om de ønsker vakuumpakket mad, eller frisk hjemmelavet mad.

I Liberal Alliance mener vi bare, at de ældre bør have frit valg, det kan nemlig ikke være sandt, at ældre borgere, der har slidt og slæbt for Danmark i årevis, kun takkes med en uge gammel madboks.

Vi mener, at de ældre skal behandles med værdighed, og det gør vi simpelthen bedst ved at give dem et valg.

De ældre skal dagligt kunne mærke duften af frisk og hjemmelavet mad ud fra plejehjemmenes køkkener.

Der mangler en helt grundlæggende respekt og værdighed for Allerøds ældre borgere.

Liberal Alliance vil blandt flere ting have fokus på de ældre. Stem derfor Liberal Alliance ind i Allerøds byråd den 21. november.

Pengene er bedst i dine lommer

By | Politik | No Comments

Magnus Denlov (I), byrådskandidat til KV-17

Vi er i Liberal Alliance af den overbevisning, at alle borgere bedst ved, hvordan de skal leve deres liv, og vi er også sikker på, at du ved bedre, hvordan du skal leve dit liv, end de politikere, som sidder på rådhuset.

Hvad du ønsker at bruge dine penge på, bør kun være op til dig.

Derfor er det en prioritet for Liberal Alliance Allerød, at vi får kigget på kommuneskatten i Allerød, for vi ser den nemlig gerne sænket.

En skattelettelse på 1 pct.-point vil i Allerød Kommune betyde, at den enkelte får langt mere luft i hverdagen. Det samme gælder familier og alt i alt alle borgere i Allerød.

Ifølge vores plan vil en lettelse på 1 pct.-point betyde følgende for familier med to børn årligt:

– LO-par: 4.661 kr.

– Funktionær-par: 6.926 kr.

– Direktørpar: 11.607 kr.

– Kontanthjælpspar: 2.654 kr.

Derudover vil den udeboende studerende med et fritidsjob kunne se frem til 1.478 kr ekstra om året, samtidigt med at et pensioneret ægtepar kan regne med 1.838 kr. årligt sparet i skat.

De penge skal primært komme fra at bruge mindre på administration og bureaukrati i kommunen, derudover et øget brug af private leverandører, da en række analyser viser, at vi har et million potentiale, og det er vel egentlig kun almindeligt økonomisk mådehold – det er jo andre menneskers penge vi arbejder med i byråd