Min politik

Her kan du blive klogere på hvad jeg mener vi skal gøre for at få en mere liberal kommune! God læselyst

Flere varme hænder og færre prestige projekter.

Hvis jeg ikke har råd til at købe mad, går jeg heller ikke på museum eller ud og køber nyt tøj.

Derfor kan det på samme måde undre mig at byrådet med Jørgen Johansen i spidsen kan finde millioner og atter millioner til at lave drylands, varmtvandsbassiner og kulturhuse for, velvidende om at vi har ældre der får vakuumpakket mad leveret en gang ugentligt.

Det er mig egentlig en gåde, at man prioriterede prestigeprojekter, over de ældres ve og vel.

Hvis man igennem årtier har betalt sin skat, og nu skal se på at ens børn ikke kan få den nødvendige undervisning eller at ens 80-årige mor ikke kan komme i bad, så kan jeg virkelig godt forstå at man er skuffet.

Særligt når byrådet bruger penge på prestigeprojekter og på at tilfredsstille den grøn-røde klasse. Penge der kunne have været gået til de mennesker i vores samfund, der faktisk fortjener dem mest.

Hvis vi ikke snarest handler på de udfordringer vi står overfor, bliver de blot større. Derfor skylder vi vores ældre, os selv og den fremtidige generation den bedste service mulig.

Det skal vi gøre bedre.

Liberal Alliance går til valg på at de ældre skal have flere frie valg, og en langt bedre madordning end i dag, at både forældre og børn skal være trygge når de sender deres børn i skole, og at ældre skal se frem til ældreplejen, ikke frygte den.

Vi er i Liberal Alliance klar til at komme i gang med at løse disse opgaver, og det skal du huske når du står i stemmeboksen d. 21. november. Prioriterer du også de ældres ve og vel, vil du også have tryghed for den fremtidige generation?

Så stem personligt på Magnus Denlov d. 21. november 2017 i Allerød Kommune.

Lavere skat - mere velfærd.

Velfærd eller skattelettelser. Sådan kommer det med garanti til at lyde fra venstrefløjen indtil valget d. 21.november. Sandheden er bare, at man allerede har rigeligt med penge til velfærd i Allerød, men man prioriterer forkert.

Jeg går til valg på at sænke kommuneskatten med 1%-point. Det gør jeg fordi skattelettelser også er velfærd, og fordi pengene ligger bedre i dine lommer end i politikernes.

Når Allerød ifølge Økonomi- og indenrigsministeriets nøgletal bruger 446 kroner pr. borger på kultur, så er det dine skattekroner, der går til udgifter museer, biografer, teater, musikarrangementer og andre kulturelle tiltag. Er det kernevelfærd? Bestemt ikke. Kommunen skal naturligvis løse de opgaver den er sat i verden for at løse. Men kultur er ikke en af de opgaver. 

For de samme penge kan du på en god dag flyve til og fra London og finde et billigt hotel for de samme penge. Uanset hvad du vælger, så får du som borger væsentligt mere ud af de 446 kroner end du gør i dag.

Hvorfor? Jo, fordi du bruger dem på noget du gerne vil.

Når jeg foreslår at sænke skatten i Allerød er det fordi, at du er bedre til at bruge dine penge end politikerne. En lettelse i skatten er velfærd som borgerne kan mærke, føle og smage sig til. Der er penge at hente, hvis man vil, og hvis man prioriterer korrekt.

Bedre, friskere og lækrere mad til de ældre

Thyra Frank, ældreminister vil have køkkener tilbage på plejehjemmene, for at give de ældre livsglæden, duften af frisk mad og kvalitet tilbage.

Det kan vi i Liberal Alliance Allerød kun være helt enige i. Vi mener nemlig også, at de ældre bør tilbydes hjemmelavet mad, ikke kun et par gange om ugen, men hver eneste dag – 365 dage om året.

Selvfølgelig bør de ældre ikke tvinges til at være med til at lave maden, eller til at spise den.

Det er helt op til den enkelte borger, om de ønsker vakuumpakket mad, eller frisk hjemmelavet mad.

I Liberal Alliance mener vi bare, at de ældre bør have frit valg, det kan nemlig ikke være sandt, at ældre borgere, der har slidt og slæbt for Danmark i årevis, kun takkes med en uge gammel vakuumpakket mos.

Vi mener, at de ældre skal behandles med værdighed, og det gør vi simpelthen bedst ved at give dem et valg.

De ældre skal dagligt kunne mærke duften af frisk og hjemmelavet mad ud fra plejehjemmenes køkkener.

Der mangler en helt grundlæggende respekt og værdighed for Allerøds ældre borgere.

Lavere skat, og færre konkurrenceforvridende afgifter på erhvervslivet.

I Liberal Alliance mener vi simplethen ikke at det kan være rigtigt, at Allerød Kommune ikke er konkurrencedygtig i forhold til andre kommuner.

Vi har nemlig det der i daglig tale kaldes dækningsafgiften, det er en konkurrenceforvridrende afgift, fordi det ifølge tal fra økonomi-og indenrigsministeriet kun er godt halvdelen af kommunerne der opkræver denne af deres virksomheder, og der er store forskelle på størrelse af denne afgift.

Dækningsafgiften er en særskat, og kommunen bør begrænse opkrævningen til et minimum, men i sidste ende helt fjerne den.

Den er dybt skadelig for både vores kommune, men også for den kommunale vækst. Vi kan ikke konkurrere med andre kommuner, og det betyder at Allerød går glip af flere hundrede ideelle arbejdspladser.

Derfor går jeg til valg på at fjerne denne konkurrenceforvridrende afgift, og lade Allerød vokse sig større og bedre, end nogensinde før.